Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

AKTY PRAWNE

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach działa w oparciu o następujące przepisy prawa:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1876 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 713 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku,  pozycja 1282 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 111 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku,  pozycja 305 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 2021 roku,  pozycja 217 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 111 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1329 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dziennik Ustaw z 2019 roku,  pozycja 2407 z późniejszymi zmianami),

 

 • Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 514)

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1061)

 

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 808 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 218 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 821 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia   27 sierpnia 2004  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1398 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1348 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1062 z późniejszymi zmianami),

 

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dziennik Ustaw z 2020 roku,  pozycja 1219 z późniejszymi zmianami),

 

 • Statut Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach,

 

 • inne obowiązujące przepisy prawa.

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny