Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2020

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2020

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejskim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszycach: osobiście lub pod numerem tel. 41 35 14 048. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

a) gorącego posiłku/jedno danie gorące

b) świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z zawartą Umową na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku, Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 120 193 zł

Całkowity koszt zadania: 150 320,10 zł

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny