Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na 2020 rok

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na 2020 rok

Gmina Koszyce otrzymała dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 61/OPS/2020 zawartej z Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim w kwocie 55 273 zł. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej to jest:

• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

• dożywianie dzieci;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wynagrodzenia oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w MiGOPS Koszyce do obsługi realizacji ww. zadań.

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny