Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "CZYSTE POWIETRZE"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 1 października 2020r. nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach części drugiej programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia z gminy zgodnie z ze swoim adresem zamieszkania. W żądaniu zaświadczenia wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tj. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe.

Gospodarstwo domowe tworzą: 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Metodyka wyliczania dochodu na potrzeby wystawienia zaświadczenia jest zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W gminie Koszyce zaświadczenia wydaje: Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach.

Wniosek/żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w MiGOPS: - osobiście lub wysłać pocztą na adres: ul. E. Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce - mailowo na adres: gops@koszyce.gmina.pl lub przez skrzynkę ePUAP – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numerem tel. MiGOPS: 41 3514 048 wew.117 lub 41 35 14 115 wew. 114

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku (prosimy o składanie kompletnych dokumentów tj. wniosku – załącznik nr 1 wraz z klauzulą informacyjną – załącznik nr 2).

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny