Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

Wniosek uprawniający do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w Gminie Koszyce

Utworzono dnia 16.12.2022

Informujemy, iż Gmina Koszyce realizuje preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą  z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. poprzez pośredniczący podmiot węglowy tzw. inny podmiot.

Wniosek o wydania zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla można złożyć w Miejskim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszycach:

- osobiście lub wysłać pocztą na adres: ul. E. Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek w tym przypadku musi opatrzony zostać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (otrzymała dodatek węglowy w kwocie 3 tys. lub otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy). W przypadku gdy dana osoba fizyczna nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego dokonywana jest weryfikacja w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Osoby, które chcą nabyć węgiel po preferencyjnej cenie składają oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

  1. pkt 1 – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Łączny limit zakupu węgla  wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 roku oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku. W dniu 3 grudnia br. weszła w życie zmiana w rozporządzeniu, która umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres czyli od 1 stycznia 2023r.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numerem tel. 41 3514 048 wew.117, 102 lub  114.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla publikujemy w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 79

W tym miesiącu: 280

W poprzednim miesiącu: 302

Wszystkich: 6655